top of page

ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

Дата набуття чинності: 14.02.2020.

 

ПРЕАМБУЛА

 

Наведений нижче текст адресований всім фізичним та юридичним особам та є офіційною публічною пропозицією укласти та затвердити Договір про надання освітніх послуг у сфері дизайну, шляхом допуску до Веб-сайту та навчальних матеріалів, що знаходяться на даному Веб-сайті на визначених цим Договором умовах. Цей публічний договір є укладеним між Товариством з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну України", від імені якого діє директор Медяник Дмитро Петрович, який діє на підставі Статуту (далі - Виконавець), з одного боку, і будь-яка фізична особа, фізична особа-підприємець, або юридична особа, яка прийняла (акцептувала) дану пропозицію, способом, зазначеним у цьому Договорі, та приєдналася до Договору в цілому, прийнявши всі без винятку його суттєві умови (далі - Замовник), надалі разом іменуються - Сторони.

 

ВИЗНАЧЕННЯ

 

Публічний договір - це публічний договір, зразок якого розміщено на домені, що належить ТОВ "Європейська школа дизайну - Україна" http://eds.ua/ за адресами https://eds-online.school/, http://online.eds. ua/.

 

Акцепт — це дія, спрямована на надання Замовником повної та безумовної згоди на укладення цього Договору у повному обсязі, без підпису письмового примірника Договору Сторонами.

 

Виконавець – це Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна".

 

Правовласник – це Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна".

 

Правовласник Торгової марки "Європейська школа дизайну" - фізична особа Штаній-Медяник Олександра Юріївна.

 

Розпорядник – це фізична особа-підприємець Шестопаль Олена Олександрівна.

 

Замовник — це будь-яка дієздатна фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка відвідала Сайт https://eds-online.school/ або http://online.eds.ua/ та акцептувала умови цього Договору.

 

Сторони - зазначення у договорі разом на Виконавця та Замовника.

 

Сторона - зазначення у договорі на Виконавця або Замовника окремо, залежно від контексту.

 

Сайт - програмно-апаратний комплекс у власності або користуванні Виконавця, право на використання якого належить Виконавцю та розміщений у мережі Інтернет за адресами: http://eds.ua/, http://online.eds.ua/, https: //eds-online.school/, http://eds-online.com.ua/.

 

Ресурси Веб-сайту - власне Сайт, як складний та унікальний об'єкт авторського права, інші об'єкти права інтелектуальної власності, розміщені на веб-сайті, у тому числі, але не виключно, Програмне забезпечення (комп'ютерні програми та алгоритми дій), бази даних, їх каталоги, звукові сигнали, графічні зображення, тексти та інша інформація, упорядковані за встановленою системою та логічно пов'язані між собою цілями, котрим створювався сайт.

 

Послуги - освітні послуги у сфері дизайну, що надаються Виконавцем шляхом допуску до Веб-сайту http://eds-online.com.ua/ та навчальних матеріалів, що знаходяться на даному Веб-сайті на умовах цього Договору, після їх вибору Замовником на Веб -сайті та здійснення їх оплати.

 

Курс – сукупність різних окремих навчальних послуг, що надаються Виконавцем. Курс може складатися з одного або кількох модулів, які є частинами курсу.

 

Графік занять - інформація про терміни надання послуг, конкретні дати, час, кількість блоків занять, розміщені на Веб-сайті за адресами https://eds-online.school/, http://online.eds.ua/, http:/ /eds-online.com.ua/.

 

Особистий кабінет Замовника – це спеціальний розділ Сайту за адресою http://eds-online.com.ua/, що містить інформацію про Замовника, про вибір Замовником відповідного обсягу послуг, про здійснення Замовником оплати послуг на користь Виконавця.

 

Сертифікат - документ, що видається Виконавцем про проходження самостійного навчання Замовника та успішного й повного виконання необхідного для отримання цього Сертифіката обсягу та кількості завдань відповідно до положень пп. 1.1.2. п. 1.1. статті 1 цього Договору, за допомогою Веб-сайту та його ресурсів, із зазначенням відповідної тематики курсу, а також імені та прізвища Замовника, згідно з інформацією, зазначеною в Особистому кабінеті Замовника.

 

Кваліфікаційна робота - це один із результатів навчання Замовника, призначений для об'єктивного контролю та оцінки ступеня сформованості його умінь, навичок та знань, отриманих за час навчання під час участі протягом Курсу, та який підлягає оцінці з боку Виконавця.

1.     ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1.     Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну України", яке зареєстровано та діє відповідно до вимог чинного законодавства України (далі - Виконавець або Правовласник) адресує цей договір-оферту (далі - Договір) про надання освітніх послуг фізичній особі, фізичній особі-підприємцю або юридичній особі (далі – Замовник), яка своїми активними діями висловила готовність та згоду на отримання таких послуг.

Правовласником інтелектуальної власності за всіма навчальними курсами, матеріалами та іншими об'єктами, доступ до яких отримує Замовник у разі акцепту цієї оферти, є Товариство з обмеженою відповідальністю "Європейська школа дизайну Україна".

 

1.1.1.    За цим Договором Виконавець пропонує Замовнику взяти участь в авторських освітніх Курсах, на яких Замовник набуватиме нових навичок та досвіду у сфері дизайну інтер'єру, комп'ютерного моделювання об'єктів дизайну, інтер'єру за допомогою спеціальних програм, та після успішного завершення Курсу та виконання всіх передбачених програмою Курсу задач отримає сертифікат від Виконавця. Докладніший перелік та опис Курсів, Замовник може знайти, перейшовши за посиланням: https://eds-online.school/, http://online.eds.ua/, графік занять за посиланням http://eds-online.com .ua/.

 

1.2.  Акцептом цієї публічної оферти є вчинення Замовником передоплати послуг Виконавця на умовах та в порядку, визначених цим Договором.

 

1.3.         Відвідувач обирає на сайті один або кілька освітніх курсів, в рамках яких Виконавець пропонує надавати Послуги. Також Виконавцю пропонується ввести адресу електронної пошти для отримання квитанції про здійснення оплати за вибрані Послуги. Для оплати послуг Замовник переходить за посиланням на сторінку, де має здійснити оплату відповідних курсів.

 

1.3.1.    На сторінці для здійснення оплати Замовник вводить номер банківської картки, яку планує використовувати для оплати послуг, термін дії банківської картки, СVV-код, та ім'я власника картки (якщо необхідно), та натискає кнопку "Сплатити".

 

1.3.2.    Замовника може бути перенаправлено на іншу веб-сторінку, власником якої Виконавець не є. На такій веб-сторінці Замовнику може бути запропоновано пройти авторизацію відповідної оплати службою безпеки банківської установи, де було оформлено банківську картку, для мінімізації ризиків шахрайства та підтвердження намірів Замовника здійснити оплату таких Послуг.

 

1.3.3.    Після отримання оплати від Замовника на електронну адресу, яку вказав Замовник, буде надіслано електронного листа з квитанцією про оплату послуг та посиланням на Особистий кабінет Замовника з доступом до матеріалів вибраного курсу. Сторони розуміють, що такий спосіб укладання договору відповідає вимогам Закону України "Про електронну комерцію".

 

1.3.4.    Здійснивши акцепт цієї оферти у порядку, визначеному п. 1.3.1-1.3.2. пункту 1.3. статті 1 цього Договору, Замовник погоджується з усіма умовами Договору у тому вигляді, в якому вони викладені у тексті цього Договору. Сторони визнають і не заперечують, що Договір містить усі істотні умови, які хочуть узгодити сторони та має юридичну силу рівноцінну підписаному власноручними підписами Сторін.

 

1.3.5.    Виконавець приймає на себе зобов'язання доступними йому засобами, навичками, знанням та технічними можливостями надавати освітні послуги (далі - Послуги) Замовнику у строки та на умовах, передбачених цим Договором, а Замовник зобов'язується своєчасно прийняти їх та сплатити

 

1.3.6.     Термін надання послуг визначено Виконавцем в інформації про ту Послугу, яку вибрав через сайт та сплатив Замовник.

 

1.3.7.    Умовою надання послуг є виконання Замовником завдань самостійно та/або у взаємодії з іншими особами, та оцінки результатів виконання завдань. Завдання Замовнику ставить призначена Виконавцем особа (далі - Куратор). Освітні послуги надаються у формі надання доступу до розміщених на сайті навчальної платформи http://eds-online.com.ua/, а також на сайтах у мережі Інтернет навчальних відео-матеріалів, так і групових занять в онлайн та офлайн форматі, особистих консультацій та занять з Куратором, виконання та перевірки домашнього завдання тощо. Більш детальний опис курсу відображається на відповідній веб-сторінці такого курсу.

 

1.3.8.    Виконавець отримує від Замовника невиключну ліцензію на використання у будь-якій формі та у будь-який спосіб творів, створених при отриманні послуг особисто та/або у співавторстві з Куратором та/або іншими Замовниками, виключне право дозволяти та забороняти використання зазначених творів у порядку та на умовах, передбачених статтею 7 цього Договору на весь термін дії майнових авторських прав та на територію всіх країн світу.

Ця умова набуває чинності в момент, коли Замовник створює кожен окремий твір в рамках отримання послуг за цим Договором і виконується таким чином: отримання ліцензії у Виконавця відбувається автоматично (без необхідності складання окремих письмових документів) протягом терміну дії цього Договору в момент надсилання твору засобами електронної пошти з адреси Замовника на електронну адресу Виконавця або іншу адресу, визначену в цьому Договорі та зберігання твору, отриманого від Замовника, в електронній пошті Виконавця є достатньою ідентифікацією самих творів у рамках цього Договору.

1.4. Замовник може отримувати Послугу на Курсі тільки при наявності власного ноутбука та програмного забезпечення, що відповідати вимогам відповідного Курсу. Виконавець не надає у використання Замовнику комп'ютерів, ноутбуків і інших технічних засобів, а також не надає послуги встановлення програмного забезпечення.

 

2.    ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

2.1. Розрахунки за цим Договором здійснюються шляхом безготівкового перерахування коштів у національній валюті України на розрахунковий рахунок Розпорядника.

 

2.2. Послуги, які надає Виконавець за цим Договором, є іншими видами освіти і належать до класу 85.59 Класифікатора видів економічної діяльності, тому Замовник підтверджує, що усвідомлює інформаційно-консультаційний характер Послуг. Замовник обізнаний та розуміє, що Виконавець не є атестованим чи акредитованим навчальним закладом у розумінні чинного законодавства України (зокрема Постанови Кабінету Міністрів України від 30.12.2015 року №1187) та Виконавець не видає диплом державного зразка.

2.3.  Ціна Послуги визначається Виконавцем та вказується на відповідних розділах Сайту https://eds-online.school/, http://online.eds.ua/, залежно від обраної Послуги.

2.4.         Оплата послуг здійснюється шляхом внесення передоплати за кожний модуль курсу. Замовник також може здійснити оплату за весь обраний Курс однією оплатою у розмірі суми, встановленої на сайті https://eds-online.school/ та http://online.eds.ua/, у розмірі вартості певного Курсу.

2.5.         Замовник може вибрати послугу "Оплата курсу частинами" на умовах, передбачених програмою банку-партнера Виконавця.

2.6.         Моментом оплати послуг вважається час зарахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

2.7.         Перераховані Замовником кошти вважаються зарахованими на розрахунковий рахунок розпорядника за умови отримання Розпорядником із банку підтверджуючих платіжних документів, що ідентифікують платіж Замовника.

2.8.          Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг Замовнику (у тому числі, але не обмежуючись, призупинити доступ Замовника до матеріалів сайту) у разі невнесення (невчасного внесення) Замовником сум необхідних платежів. Курс, до якого припиняється доступ Замовника, триватиме згідно з Графіком занять.

2.9.          

2.9.1.    Виконавець залишає за собою право призупинити надання послуг Замовнику (у тому числі, але не обмежуючись, призупинити доступ Замовника до матеріалів сайту) у разі невнесення (невчасного внесення) Замовником сум необхідних платежів. Курс, до якого припиняється доступ Замовника, триватиме згідно з Графіком занять.

2.9.2.    Виконавець не несе відповідальності за пропуск Замовником занять у зв'язку із несплатою.

2.10.      Порядок повернення вартості послуг:

2.10.1.   За чотирнадцять (14) і більше календарних днів на початок Курсу, незалежно від причин відмови, -  Виконавець повертає Замовнику отримані кошти (за вирахуванням комісій платіжних систем, пов'язаних із поверненням даних грошових коштів);

2.10.2.  У день початку Курсу або пізніше - Виконавець не повертає Замовнику суми, що надійшли на особисті рахунки Виконавця відповідно до цієї оферти.

3. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ СТОРІН

 

3.1. Обов'язки Виконавця:

3.1.а. надавати Замовнику Послуги, передбачені цим Договором та замовленням Послуги, які Замовник опублікував у відповідних розділах веб-сторінки;

 

3.1.б. дотримуватися принципів об'єктивності, повноти та точності інформації, законності її отримання, використання, розповсюдження та зберігання;

3.1.в. у разі залучення третіх осіб до надання послуг, передбачених цим Договором, Виконавець залишається відповідальним перед Замовником за якість та своєчасність надання Послуг;

 

3.1.г. не розголошувати, не розповсюджувати та не використовувати з комерційною метою особисту інформацію та/або персональні дані Замовника, які стали відомі під час надання Послуг.

 

3.1. ґ. надавати Послуги Замовнику у групі, склад якої становить приблизно 20 осіб;

 

3.1.д. у процесі надання послуг за кожним курсом, проводити контроль та оцінку виконання завдань;

 

3.1.е. після закінчення надання Послуг видати Замовнику Сертифікат власного зразка за умови виконання ним усіх завдань та проектів.

 

3.2. Обов’язки Замовника:

3.2.а. підписувати та повертати Виконавцю Акт приймання-передачі наданих послуг у День захисту кваліфікаційних робіт;

 

3.2.б. своєчасно оплачувати надані Виконавцем Послуги у порядку та на умовах, визначених Договором;

3.2.в. погоджуючись з умовами надання послуг та цим Договором Замовник одночасно дає згоду на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» та положення Політики Конфіденційності та Cookies Замовника з метою належного виконання зобов'язань за Договором. Належним екземпляром згоди Замовника є акцепт цієї оферти, виконаний згідно з порядком, передбаченим п.п. 1.3.1-1.3.2. пункту 1.3. статті 1 цього Договору;

3.2.г. не пропускати та не спізнюватися на заняття протягом Курсу без поважних причин;

 

3.2. ґ. виконувати всі розпорядження Кураторів та адміністрації Виконавця, що стосуються предмета Договору;

 

3.2.д. своєчасно та сумлінно обробляти матеріал, наданий для домашнього вивчення та виконувати домашні завдання;

 

3.2.е. не передавати третім особам та не використовувати в комерційних цілях методичний матеріал, який видається Замовнику для самостійної роботи. Замовник повідомляється, що будь-яка частина матеріалу курсу, яка не була раніше законно оприлюднена, є комерційною таємницею Виконавця та охороняється авторським правом та останній має виключне майнове право на її використання, дозволяти та забороняти її використання;

 

3.2.є. дбайливо ставитися до майна та обладнання Виконавця;

 

3.2.ж. дотримуватись та виконувати Правила внутрішнього розпорядку слухачів Курсу та своєю поведінкою не заважати наданню послуг іншим Замовникам;

3.2.з. Замовнику забороняється:

 

- вчиняти дії, що порушують майнові права Виконавця, Правовласника на веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, а також авторські та/або суміжні права, права інтелектуальної власності третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, розміщені на веб- сайт, у тому числі, але не виключно, щодо несанкціонованого копіювання, зміни, використання матеріалів та контенту, розміщених на веб-сайті;

 

- вчиняти дії щодо несанкціонованого збору, зберігання, використання або розголошення персональних даних Замовників Виконавця, отриманих у процесі користування Ресурсами Веб-сайту;

 

- змінювати та/або зламувати Сайт з протиправними цілями для введення Замовників Виконавця та/або третіх осіб в оману про Ресурси Веб-сайту, послуги Виконавця, операції на веб-сайті та свій зв'язок з Виконавцем, а також вказівки іншої недостовірної інформації;

 

- робити спроби несанкціонованого доступу до серверів Веб-сайту, на яких він розташований, програмного забезпечення, комп'ютерів або баз даних, іншого обладнання та технічних засобів, пов'язаних із Веб-сайтом та/або Виконавцем;

 

- Втручатися в роботу Сайту, програмного забезпечення, доступних на ресурсах Сайту сервісів, особистих кабінетів Замовників, у тому числі впливати на доступність або намагатися впливати на доступність Веб-сайту, програмного забезпечення, сторінок Веб-сайту, шляхом здійснення DOS-атак («відмова обслуговування») та/або DDOS-атак («розділена відмова обслуговування») на веб-сайт, Програмне забезпечення тощо;

 

- Використовувати, застосовувати, впроваджувати (а також здійснювати інші подібні дії) на веб-сайті або по відношенню до Веб-сайту, програмного забезпечення, Виконавця та його Замовників будь-яке шкідливе програмне забезпечення (програмні коди), у тому числі, але не виключно , мережевих черв'яків, вірусів, павуків, троянських програм, логічних бомб та інших засобів, які можуть завдати шкоди або бути технологічно небезпечними для Веб-сайту, програмного забезпечення Виконавця та його замовників, зокрема, призвести до їх спотворення, видалення, пошкодження, моделювання або дизасемблювання, і до подібного негативного впливу;

 

- здійснювати інші дії, спрямовані на заподіяння шкоди Веб-сайту, програмному забезпеченню, Виконавцю та його Замовникам, у тому числі, але не обмежуючись, спрямовані на обхід, виключення або іншим чином втручання у роботу функцій безпеки Сайту та їх програмного забезпечення, які запобігають можливі порушення або обмежують доступ до ресурсів веб-сайту;

 

- вчиняти дії, спрямовані на проведення функціональних операцій, розпочатих на веб-сайті, без участі Веб-сайту та Виконавця та/або з метою обходу їх, та/або ухилення від оплати за послуги Виконавця тощо;

 

- вчиняти дії, що можуть спричинити притягнення Виконавця до відповідальності, а також стати причиною припинення або припинення надання третіми особами послуг на користь Виконавця та/або його Замовників;

 

- використовувати Сайт та/або Програмне забезпечення з протиправними цілями, а також здійснювати будь-які інші дії на веб-сайті, які можуть порушувати положення цього Договору та законодавства України.

3.3. Права Виконавця:

3.3.а. використовувати додаткові можливості щодо виконання своїх зобов'язань за цим Договором, зокрема, залучати третіх осіб для безпосереднього виконання консультаційних зустрічей та надання освітніх послуг Замовнику особисто та використовувати засоби та методи дистанційного надання послуг;

 

3.3.б. вимагати від Замовника своєчасну оплату послуг за цим Договором;

 

3.3.в. достроково в односторонньому порядку припинити Договір у порядку та на підставах, передбачених цим Договором та чинним законодавством України, зокрема:

3.3.в.1. несплати Замовником послуг пізніше, ніж за 1 (один) календарний день до дати початку надання таких послуг згідно з Графіком занять;

3.3.в.2. внаслідок невиконання або неналежного виконання завдань курсу щодо одноосібного рішення куратора та/або після третього пропуску відвідування заняття Замовником при наданні Послуг.

 

3.3.г. вносити зміни до Програми курсів надання послуг, про які повідомляти Замовника у розумні строки;

 

3.3. ґ. Виконавець отримує невиключну ліцензію на весь термін дії авторських прав та на територію всіх країн світу на використання у будь-якій формі та у будь-який спосіб (як перерахованими у законодавстві кожної країни, де твір отримав охорону відповідно до місцевого законодавства або міжнародних угод, а також іншими способами, які стануть відомі пізніше протягом строку дії майнових авторських прав без обмежень), дозволяти та забороняти використання створеним ним/нею всіх творів із зазначенням авторства у випадках, коли це буде вважатися Виконавцем можливим.

 

3.3.д. достроково в односторонньому порядку припинити виконання Договору на підставах, передбачених цим Договором, Додатками до нього.

3.4. Права Замовника:

 

3.4.а вимагати від Виконавця належного, якісного та своєчасного надання Послуг.

4.    ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ДОСРОКОВОГО ПРИПИНЕННЯ ДОГОВОРУ

 

4.1.         У разі несвоєчасної сплати ціни цього Договору, Виконавець в односторонньому порядку припиняє надання Послуг. Порушенням умов Договору вважається його невиконання чи неналежне виконання, тобто виконання із порушенням умов, визначених змістом Договору.

 

4.2.         Невідвідування Замовником занять на умовах, передбачених Договором, не є підставою для повернення Замовнику повної вартості послуг або його частини та не тягне за собою будь-якої іншої майнової чи матеріальної відповідальності Виконавця. Якщо Замовник допустить 3 (три) перепустки відвідування занять підряд, та (або) 5 (п'ять) перепусток відвідування занять за час Курсу, Виконавець може достроково в односторонньому порядку припинити надання послуг Замовнику.

 

4.3.         Виконавець не несе матеріальної чи нематеріальної відповідальності перед Замовником за дії третіх осіб, які надають супутні послуги, у зв'язку з якими надання послуг за Договором неможливе, але робить все необхідне для забезпечення належних умов надання послуг.

 

4.4.         Договір може бути достроково розірваний:

 

4.4.1. за письмовою угодою Сторін;

 

4.4.2. Виконавцем в односторонньому порядку у разі невиконання Замовником умов Договору. У цьому випадку Виконавець не повертає Замовнику сплачені кошти.

 

4.4.3. якщо виконання Стороною своїх зобов'язань за Договором неможливе або незаконне у зв'язку з прийняттям акту органів державної влади та/або місцевого самоврядування (як загальної так і індивідуальної дії), що впливає на права та обов'язки Сторони, встановлені договором ( зокрема, якщо стосовно однією із сторін має місце суттєва зміна обставин відповідно до статті 652 Цивільного кодексу України), та інша сторона не погоджується на внесення відповідних змін до Договору;

 

4.5. Право на дострокове припинення договору з ініціативи Виконавця реалізується в такому порядку:

 

4.5.1. Виконавець має право скласти повідомлення, яке має містити такі дані: інформація, що ідентифікує особу Замовника та Виконавця, заяву про дострокове припинення Договору у довільній формі та підставу для дострокового припинення, передбаченої цим Договором або законодавством України.

 

4.5.2. Виконавець надсилає повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав під час реєстрації на сайті згідно з п. 1.3. Договору. Повідомлення є належним без власноручного підпису або паперового екземпляра, оскільки сторони погодили електронну форму укладання договору та обмін документами під час виконання та припинення Договору.

 

4.5.3. Договір є припиненим наступного дня за днем ​​відправлення повідомлення на електронну адресу Замовника, яку останній вказав під час реєстрації на сайті згідно з п. 1.3. Договору, якщо інший момент припинення не зазначено у повідомленні про дострокове припинення договору. Після припинення Договору Виконавець не повертає Замовнику отримані кошти, а Замовник не має права на отримання послуг або відшкодування їхньої вартості.

 

4.6.         Виконавець несе відповідальність лише за якість та своєчасність надання послуг за цим Договором.

 

4.6.1 Замовник гарантує, що при створенні творів при отриманні послуг не буде порушено жодних прав третіх осіб, включаючи, але не обмежуючись, особисті немайнові та майнові авторські та суміжні права, права на промислові зразки та товарні знаки. У разі пред'явлення до Виконавця будь-яких (немайнових та майнових) претензій, вимог або позовів щодо творів, створених Замовником при отриманні послуг, Замовник зобов'язується врегулювати такі вимоги самостійно, а якщо Виконавець зазнає будь-яких витрат, спричинених необхідністю врегулювати зазначені вимоги, Замовник зобов'язаний відшкодувати Виконавцю у повному обсязі всі витрати включаючи, але не обмежуючись, компенсацією моральної шкоди та відшкодування збитків.

4.7.         Замовник розуміє та погоджується з тим, що Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником у рамках цього Договору чи цивільного права чи будь-яких інших видів юридичної відповідальності, навіть у тому випадку, якщо Виконавцю повідомили про можливість заподіяння шкоди чи втрат за дії (і/або бездіяльність) Замовника, пов'язані з використанням ресурсів Веб-сайту, та їх наслідків для Замовника та/або третіх осіб, а також за будь-які несанкціоновані (протиправні) дії третіх осіб, пов'язані з використанням ресурсів Веб-сайту, та їх наслідків для Замовника та / або третіх осіб, у тому числі при наступі наступних збитків та втрат i) будь-яких прямих, непрямих, випадкових чи непрямих збитків; ii) будь-яку втрату репутації, у тому числі ділову, (пряму або непряму); iii) будь-яку втрату або пошкодження даних (пряму або опосередковану).

5.      УРЕГУЛЮВАННЯ СПОРІВ

 

5.1.     Усі суперечки, що виникають між Сторонами за цим Договором, підлягають врегулюванню шляхом взаємних консультацій та переговорів.

 

5.2.    У разі потреби відшкодування збитків або застосування інших санкцій Сторона, чиї права чи законні інтереси порушені, з метою безпосереднього врегулювання спору з іншою Стороною, звертається до іншої Сторони з претензією. Претензія має бути викладена російською чи українською мовою.

 

5.2.1. У випадку, якщо претензія надсилається Виконавцем на адресу Замовника, то Виконавець повинен надіслати таку претензію на адресу електронної пошти Замовника, яку Замовник відзначив під час створення Особистого кабінету, з адреси електронної пошти Виконавця, зазначеної у розділі "Контакти" Веб-сайту.

 

5.2.2. У випадку, якщо претензія надсилається Замовником на адресу Виконавця, Замовник повинен надіслати таку претензію на адресу електронної пошти Виконавця з адреси електронної пошти, яку Замовник вказав при створенні Особистого кабінету на адресу електронної пошти Виконавця, зазначену в розділі Контакти Веб-сайту.

 

5.3.    Сторона, яка отримала Претензію, повинна дати відповідь іншій Стороні у строк, що не перевищує 10 (десять) календарних днів.

 

5.4.    Відповідь на претензію має бути викладена російською або українською мовами. Відповідь на претензію надсилається листом з адреси електронної пошти Сторони на адресу електронної пошти іншої Сторони.

 

5.5.    У випадку, якщо Сторона, яка отримала претензію, не надасть відповіді на претензію іншій Стороні у строк та у спосіб, передбачений статтею 5 цього Договору, вимоги, викладені у претензії, вважаються прийнятими іншою Стороною та обов'язковими до виконання.

 

5.6.    У випадку, якщо Сторони не дійдуть згоди щодо вирішення розбіжностей та суперечок, Сторони мають право залучати професійних медіаторів у сфері освітніх послуг для врегулювання конфлікту.

 

5.7.    Кандидатура медіатора обирається одноголосним рішенням Сторін.

 

5.8.    Після проведення медіації Сторони мають право укласти угоду за результатами медіації. Угода за результатами медіації укладається у письмовій формі та підписується сторонами медіації. Угода за результатами медіації повинна містити загальне рішення Сторін про врегулювання конфлікту (спору) і є обов'язковою для Сторін.

 

У разі невиконання однієї зі сторін взятих на себе зобов'язань за цим договором, інша Сторона має право звернутися до суду в установленому цією Угодою порядку.

 

5.9.    Усі суперечки, розбіжності чи вимоги, що виникають за цим договором або у зв'язку з ним, у тому числі стосовно його укладання, тлумачення, виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у Міжнародному комерційному арбітражному суді при Торгово-промисловій палаті України відповідно з його Регламентом. Правом, що регулює цю Угоду, є матеріальне право України. Арбітражний суд складається з одноосібного арбітра. Місце проведення засідання Арбітражного суду України, місто Київ, Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України. Мова арбітражного розгляду: українська.

 

5.10.      Замовник має право застосувати як належний спосіб захисту від будь-яких юридичних проблем або невдоволення Ресурсами Веб-сайту такий спосіб, як відмова від використання ресурсів Сайту.

6.      ФОРС-МАЖОР

 

6.1.    Сторони звільняються від відповідальності за часткове або неповне невиконання своїх зобов'язань за цим Договором у разі виникнення обставин, що знаходяться поза контролем Сторін та які сторони не змогли передбачити або запобігти їх наступу, настання підтверджується  документом, виданим Торгово-промисловою палатою України. До таких відносяться військові дії, незалежно від факту оголошення війни, повстання, стихійні лиха, проведення антитерористичної операції, будь-які акти органів законодавчої, виконавчої та/або судової влади, які роблять подальше надання послуг таким, що повністю чи частково суперечать закону.

 

6.2.    Сторона зобов'язана попередити іншу Сторону про настання та припинення дії обставин непереборної сили з наданням підтвердження компетентного органу протягом трьох робочих днів з дня настання або припинення таких обставин.

 

6.3.    У разі настання обставин, передбачених п. 6.1 цього Договору, термін виконання зобов'язань переноситься на строк дії таких обставин, але не більш як на один місяць. Будь-яка із сторін у разі настання визначених у п. 6.1. обставин може достроково припинити Договір у односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону та звільняється від відповідальності за невиконані зобов'язання.

7.      ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

7.1.    Правовласник є власником або ліцензіаром щодо об'єктів інтелектуальної власності, за допомогою яких функціонує Сайт, включаючи, але не обмежуючись: тексти, фотографії, відеоматеріали, графічні зображення, музичні та звукові твори, товарні знаки, фірмове найменування. Правовласник надає Розпоряднику виняткову безкоштовну ліцензію на реалізацію всіх прав Правовласника з метою отримання від Замовника оплати за участь у Курсах. Порядок регулювання взаємин за ліцензією на об'єкти інтелектуальної власності між Правовласником та Розпорядником може бути передбачений окремим Ліцензійним та (або) Агентським договором між Правовласником та Розпорядником.

7.2.    З огляду на положення пункту 7.1. статті 7 цього Договору, Виконавець інформує Замовника про те, що він надає йому обмежену, невиключну без права субліцензування та передачі дозвіл (невиключну субліцензію), включаючи всі покращення, зміни, виправлення, оновлення та майбутні версії, на використання Веб-сайту, програмного забезпечення та/або інших об'єктів права інтелектуальної власності, розміщених на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю, таким чином: особисто використовувати ресурси Веб-сайту, включаючи Програмне забезпечення, за допомогою свого Особистого кабінету з метою придбання послуг у Виконавця та їх оплати. Виконавець залишає за собою всі права, які не надаються Замовнику відповідно до умов цього пункту Договору.

7.3.    Замовник не має права здійснювати інші дії, не зазначені у невиключному дозволі (невиключній субліцензії) щодо Веб-сайту, програмного забезпечення та/або інших об'єктів права інтелектуальної власності, розташованих на Веб-сайті, права на які належать Виконавцю.

7.3.1.    Замовнику забороняється, якщо інше не випливає прямо з чинного законодавства України, та Замовник з цим погоджується: (i) продавати, передавати в користування, давати напрокат або в оренду, експортувати, імпортувати, розповсюджувати, передавати на забезпечення будь-якій третій особі, видавати субліцензії або іншим способом надавати права третім особам на Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, розташовані на веб-сайті, або отримані протягом участі Виконавця у навчанні при проведенні Замовником Курсів, у тому числі, але не обмежуючись: інформаційні продукти, програми курсів, освітні та навчальні методики тощо, права на які належать Виконавцю; (Ii) виконувати, змушувати, дозволяти або санкціонувати зміни, поліпшення, переклад, зворотну розробку, декомпілювати, дизасемблювати, розшифровувати, емулювати, зламувати захист, відновлювати чи робити спроби відновлення вихідного коду або протоколів Веб-сайту та/або програмного забезпечення або будь-якої частини їх функцій, змінювати технічні обмеження, а також створювати похідні продукти на їх основі (крім дозволених законом випадків)(iii) видаляти, приховувати або змінювати будь-які повідомлення про права інтелектуальної власності, що містяться на веб-сайті, Програмному забезпеченні та/або інших об'єктах права інтелектуальної власності, розміщених на веб-сайті; (Іv) використовувати Веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті (або будь-яку їх частину) у комерційних продуктах чи послугах для надання таких продуктів чи послуг третім особам або змушувати таке користування. Це положення не забороняє використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, розташовані на веб-сайті (або будь-яку їх частину) для власних потреб за умови, що таке використання не суперечить умовам, зазначеним у пункті 7.2. справжньої угоди; (V) будь-яким чином використовувати Сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, розташовані на веб-сайті, права на які належать Виконавцю, з обходом встановлених заходів для їх захисту; (Vi) здійснювати інші дії, що порушують майнові права Виконавця на веб-сайт, Програмне забезпечення та/або інші об'єкти права інтелектуальної власності, розташовані на Веб-сайті.

7.4.    Використання Замовником Сайту, його змісту та складових (як загалом, так і фрагментарно) та інших розроблених Виконавцем програмних рішень не означає передачі Замовнику та (або) будь-якій третій особі прав на результати інтелектуальної діяльності, як загалом, так і в частині. Сайт є Інтернет-ресурсом, призначеним для надання Замовнику доступу до інформаційних матеріалів (змісту сайту) з метою організації навчання та самонавчання Замовника з обраної ним теми.

7.5.    Сторони домовилися, що у разі порушення Замовником або за участю та з вини розробника будь-якого з положень статті 7 цього Договору, Замовник на вимогу Виконавця зобов'язується виплатити останньому компенсацію у розмірі 1000,00 доларів США за кожний встановлений випадок порушення вищезазначених положень цього Договору.

8.      ТЕРМІН ДІЇ ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ДОСТУПУ ДО ОСОБИСТОГО КАБІНЕТУ

8.1.    Цей Договір набирає чинності з моменту акцепту Замовником оферти згідно з умовами п.1.3. Договору діє до повного виконання обов'язків за договором. У частині отримання Виконавцем невиключної ліцензії на твори та в частині гарантій дії прав та відшкодування витрат, спричинених порушенням гарантій, зазначених у статті 7, Договір діє протягом усього терміну охорони авторських прав на території всіх країн світу.

8.2.    Дія цього Договору може бути достроково припинена за взаємною згодою Сторін шляхом укладання додаткової угоди про припинення, якщо Сторони не мають взаємних майнових претензій, але дострокове припинення в жодному разі не стосується отриманої Виконавцем невиключної ліцензії на твори, створені Замовником.

8.3.    Про намір достроково припинити дію цього Договору, будь-яка Сторона зобов'язана письмово попередити про це іншу Сторону не пізніше ніж за три дні до обумовленої дати припинення.

 

8.4.    Замовник поінформований, що йому надано доступ до Особистого кабінету на обмежений термін, а саме: тільки на термін проведення Модулів, згідно з Графіком занять, за участь у яких замовник здійснив оплату. Якщо Замовник здійснив оплату всіх модулів, з яких складається Курс, то в такому разі доступ до Особистого кабінету закривається протягом 2 (двох) календарних днів після дня захисту Кваліфікаційної роботи.

 

8.5.    Виконавець може час від часу змінювати умови публічної оферти і для Замовника такі зміни набирають чинності через 10 календарних днів з дати їх опублікування на сайті, тому Замовник повинен час від часу відвідувати Сайт та ознайомлюватися зі змінами до умов оферти, якщо вони з'явилися після укладання цього Договору.

9.      КОНФІДЕНЦІЙНА ІНФОРМАЦІЯ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ

 

9.1.    Кожна Сторона гарантує іншій Стороні, що володіє необхідною дієздатністю, та всіма правами та повноваженнями, необхідними та достатніми для укладення та виконання цього Договору.

 

9.2.    Одностороння зміна умов укладеного Договору Замовником або відмова виконувати умови укладеного Договору Замовником не допустима, за винятком випадків, передбачених цим Договором. Жодна із Сторін цього Договору не має права передавати свої права та обов'язки третім особам без згоди іншої Сторони.

 

9.3.    Інформація, що надається Замовником, є конфіденційною. Інформація про Замовника використовується виключно для виконання його Замовлення.

 

9.4.    Виконавець не несе відповідальності за зміст та достовірність інформації, що надається Замовником під час оформлення послуг. Замовник відповідає за достовірність зазначеної під час оформлення послуг інформації.

 

9.5.    Сторони зобов'язуються зберігати конфіденційну інформацію, отриману внаслідок виконання цього Договору.

 

9.6.    Замовник висловлює згоду на отримання реклами та дозволяє Виконавцю та Операторам здійснювати на його адресу смс-розсилки, розсилки електронних листів, а також інші види розсилок та повідомлень, у тому числі рекламного характеру, з використанням будь-яких засобів зв'язку.

 

9.7.    Виконавець самостійно відповідно до виконання вимог чинного законодавства України визначає умови цього Договору та додатків до нього, які є його невід'ємними частинами. Виконавець має право самостійно змінити та/або доповнити умови цього публічного договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором. При цьому Виконавець гарантує та підтверджує, що на веб-сайті Виконавця поточна редакція цього Договору та додатків до нього, включаючи правила надання та отримання послуг за цим Договором, є дійсними.

10.      ЗАХИСТ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Здійснивши акцепт умов цього Договору з метою виконання вимог законодавства України про захист персональних даних, Замовник надає Виконавцю дозвіл (однозначну та безумовну згоду) на збирання, передачу, обробку, зберігання його персональних даних (прізвища, імені та по батькові, електронної пошти, номери мобільного телефону) , місця проживання, назви роботодавця, зовнішності, досвіду роботи), що стали відомими Виконавцю в результаті взаємодії Замовника з Веб-сайтом, будь-яким способом, у тому числі, але не виключно, шляхом їх збору, запису, обробки, зберігання, систематизації, накопичення, імплементації адаптації, використання, у тому числі шляхом включення до бази персональних даних Виконавця, передачі третім особам у межах їх компетенції (надання доступу), розповсюдження, блокування, видалення. Замовник надає дозвіл (однозначну та безумовну згоду) Виконавцю на розповсюдження персональних даних у прямо передбачених законодавством випадках та виключно на запит уповноваженого на отримання такої інформації державного органу; або коли необхідність поширення даних у певних формах та обсягах прямо випливає із законодавства.

10.1.а. Замовник, здійснюючи акцепт цього Договору, дає згоду Виконавцю використовувати його персональні дані, зазначені в цьому Договорі, з метою виконання умов цього Договору, додержання вимог законодавства, ведення бухгалтерського обліку, підготовки первинних документів та інших цілей, так чи інакше пов'язаних з реалізацією та виконанням цього Договору.

 

10.2. Обробка персональних даних має проводитись Виконавцем відповідно до вимог законодавства про захист персональних даних, що діє на території України. Зазначена згода на обробку персональних даних Замовника є безстроковою та не залежить від терміну дії цього Договору.

 

10.3. Замовник повідомлено про свої права належним чином як суб'єкт персональних даних. Зокрема, Замовник як суб'єкт персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» має право:

 

10.3.1. знати про джерела збору, місцезнаходження своїх персональних даних, мету їх обробки, місцезнаходження або місце проживання (перебування) власника або розпорядника персональних даних або дати відповідне доручення про отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;

 

10.3.2. отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, включаючи інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані;

 

10.3.3. на доступ до своїх персональних даних;

 

10.3.4. отримувати не пізніше ніж за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, що обробляються або зберігаються його персональні дані, а також отримувати зміст таких персональних даних;

 

10.3.5. пред'являти мотивовану вимогу власнику персональних даних із запереченням проти обробки своїх персональних даних;

 

10.3.6. пред'являти мотивовану вимогу про зміну або знищення своїх персональних даних будь-яким власником та розпорядником персональних даних, якщо ці дані обробляються незаконно або є недостовірними;

 

10.3.7. на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв'язку з умисним приховуванням, ненаданням або несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними або ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;

 

10.3.8. звертатися зі скаргами на обробку своїх персональних даних до уповноваженого або до суду;

 

10.3.9. застосовувати засоби правового захисту у разі порушення законодавства про захист персональних даних;

 

10.3.10. вносити застереження щодо обмеження права на обробку своїх персональних даних при наданні згоди;

 

10.3.11. відкликати згоду на обробку персональних даних;

 

10.3.12. знати механізм автоматичного оброблення персональних даних;

 

10.3.13. на захист від автоматизованого рішення, яке має для нього правові наслідки;

 

10.3.14. реалізувати право видалення власних персональних даних Виконавцем;

 

10.4. З урахуванням вищевикладеного, Замовник беззаперечно погоджується та розуміє, що у разі отримання повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних та (або) про знищення персональних даних Замовника, зібраних Виконавцем, Виконавець має право розглянути та виконати такий запит протягом 30 (тридцяти) календарних днів з дати отримання запиту.

 

10.4.1. При цьому отримання такого запиту в жодному разі не трактується Сторонами, як розірвання цього Договору з ініціативи Замовника. Сторони розуміють, що тільки після реалізації Виконавцем необхідні заходи щодо видалення персональних даних Замовника та (або) припинення їх обробки таких персональних даних Замовника ця публічна оферта може вважатися розірваною.

 

10.4.2. З огляду на положення пп. 10.4.1. пункту 10.4. Статті 10 цього Договору, Сторони не мають права вимагати повернення того, що виконано ними за зобов'язанням до моменту зміни або розірвання Договору. Тому, Замовник дає свою згоду, що за жодних обставин, у разі отримання повідомлення про відкликання згоди на обробку персональних та (або) про знищення персональних даних Замовника від Замовника, сума оплати вартості послуг Виконавцем Замовнику не повертається.

 

10.5. Більш детальний розклад порядку реалізації політики захисту персональних даних передбачений Політикою конфіденційності та cookies, розміщеною на веб-сайті https://eds-online.school/, http://online.eds.ua/ у відповідному розділі.

11.      ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

11.1.    Права та обов'язки за цим Договором не можуть бути передані третій особі.

 

11.2.    Вся в сукупності та будь-яка окрема інформація, передана однією Стороною іншій Стороні або така, яка стала відомою Стороні згідно з виконанням Договору, містить дані щодо предмета, вартості та інших умов чинного договору та розголосу якої може завдати шкоди будь-якій із сторін, - є конфіденційною.

 

11.3.    Для обміну документами, які мають безпосереднє відношення до дії та (або) реалізації цього Договору, Сторони погоджуються використовувати офіційні адреси електронної пошти кожної із Сторін Договору.

 

11.4.    Якщо у Вас виникли додаткові питання, пов'язані з цим Договором, Ви можете звернутися на сайт https://stalirov.co.ua/uk.

12. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

 

ТОВ "Європейська школа дизайну України"

 

ЄДРПОУ 42871246

 

Адреса: 03028, м. Київ, провулок Тихвінський, б. 1

 

Директор Медяник Дмитро Петрович

Після кліку на кнопку "Приєднуюсь" ви приєднуєтеся до договору оферти та даєте згоду на обробку своїх персональних даних

bottom of page